งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

องค์การนักศึกษา เปิดให้จองกิจกรรม การทำบ้านปลา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลองค์การนักศึกษา เปิดให้จองกิจกรรมได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น
สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำบ้านปลา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น. ณ หาดบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ได้รับชั่วโมงกิจกรรมประเภทเลือกระดับมหาวิทยาลัย 6 ชั่วโมง ห้ามพลาดเด็ดขาด
#SKRU #องค์การนักศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


Download File : data/313197439_622617932983553_6268902513152763216_n.jpg

31 ต.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th