งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มุมหนังสือใหม่ ปี พ.ศ.2562 - ปัจจุบันงานวิทยบริการ เราจัดให้ ขอแนะนำ"มุมหนังสือใหม่ ปี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน เพื่อให้การค้นหา สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  หนังสือครบทุกหมวด อัปเดตหนังสือใหม่ตลอดเวลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ โทรศัพท์ 1735 หรือติดต่อผ่านช่องทางเพจ ARIT OF SKRU
02 พ.ย. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th