งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวัฒนธรรมนานาชาติสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ARIT English Talent แข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.15 – 14.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษา (ตึก 59) ผ่านแอปพลิเคชัน Quizizz 

ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 700 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท

โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน https://forms.gle/4Xj3nQLduARjixQf9

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

มาร่วมสนุกและร่วมรับชมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ :
02 ธ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th