งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชมภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEYกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัท สหศีนิมา จำกัด เปิดฉายภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY ซึ่งเกิดจากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” โขนภาพยนตร์ โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงแบบวัฒนธรรมเดิมจากบนเวที กับความสามารถของเทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษทางด้านดิจิทัลมาช่วยแต่งเติม เสริมสร้างจินตนาการให้บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มีความสนุก ตื่นเต้น และน่าประทับใจยิ่งขึ้น ด้วยหวังว่าโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงจะส่งต่อ และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ทั่วถึงมากขึ้น 

ราคารอบปกติ

  • ราคานักศึกษา / นักเรียน 70 บาท
  • ราคาบุคคลทั่วไป โรงภาพยนต์ในกรุงเทพฯ 120 บาท / โรงภาพยนต์ต่างจังหวัด 100 บาท 

ราคารอบเหมา

  • ราคานักศึกษา / นักเรียน 50 บาท
  • หน่วยงานทั่วไป 80 บาท


Link : https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=962
20 ธ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th