งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในวันไหว้ครู วันที่ 19 มกราคม 2565 สามารถบริจาคได้ที่

  • งานคลัง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
  • บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 901-6-5971-7 ธ.กรุงไทย24 ธ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th