งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

คณะวิทย์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สภากาชาด และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 10-103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
01 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th