งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

จังหวัดสงขลา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 99 รูปจังหวัดสงขลา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาราชการ โดยจะจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทแบ่งเป็น 2 ห้วง ประกอบด้วย ห้วงที่ 1 กำหนดรายงานตัววันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. กำหนดการพิธีปลงผม วันที่ 8 มกราคม 2566 และประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ วัดใหม่ทุ่งคา ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ห้วงที่ 2 กำหนดรายงานตัววันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. กำหนดการพิธีปลงผม วันที่ 12 มกราคม 2566 และประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ วัดนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
29 ธ.ค. 2565 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th