งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat Universityขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมอบรม เรียนรู้การใช้งาน SKRU UAPP ครบทุกฟังชั่นก์ สำหรับอาจารย์และบุคลากร วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ https://thairen.zoom.us/j/62882245010

ลุ้นรับของที่ระลึกจากการเข้าร่วมการอบรม
10 ก.พ. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th