งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลาเปิดสอนว่ายน้ำฟรี!ช่วงปิดเทอม  โรงเรียนใดต้องการส่งนักเรียนของท่านมาฝึกทักษะการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย" ฝึกสอนโดยอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต โทร.081 9592945

  #เรื่องนี้ต้องถึงหูครูใหญ่ค่ะ #ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย
06 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th