งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ไอแบงก์ จัดประกวดออกแบบโลโก้ พร้อมสโลแกน ฉลองครบรอบ 20 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาทธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เชิญชวนนักออกแบบร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ (Slogan) ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  Link : https://www.ibank.co.th/th/news/detail/2023-02-09-10-01-25?fbclid=IwAR10ZsWhfsVpVZQpwLrZkAnJ7TSnOn9bwQmA-aWgH3m7QmjVULd_KFqqWaY
21 ก.พ. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th