งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การเข้าทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Competency Skillสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Competency Skill สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ทุกคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาสอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 - 10 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 23:00 น.

ทดสอบด้วยระบบออนไลน์ ผ่านลิงค์ https://shorturl.asia/Ki14Z

นักศึกษาสามารถ Login เข้าทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ตามวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น
24 ก.พ. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th