งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการระดับประเทศ พบกับการประกวดแผนธุรกิจ STARTUP ชิงทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 25,000 บาท สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) -NIAโครงการระดับประเทศ พบกับการประกวดแผนธุรกิจ STARTUP ชิงทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 25,000 บาท สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) -NIA

**เงื่อนไข
1.เป็นนักศึกษา มรภ.สงขลา ทุกระดับชั้น
2.ต้องมีสมาชิกในทีม อย่างน้อย 3-5 คน
3.ถ้าหากในทีมมีการรวมทีมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ขอให้ในทีมมีนักศึกษาจาก มรภ.สงขลา อย่างน้อย 2 คน
4.เป็นกิจกรรมการประกวดผู้ที่มีไอเดียอยากทำธุรกิจ ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท
5.มีแนวคิด ไอเดีย หรือ Prototype ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัย แอพพลิเคชั่น

Timeline :
1.เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 20 มี.ค. 66
2.วันที่ 26 มี.ค. 66 >> Workshop BMC (Business Model Canvas)
3.วันที่ 31 มี.ค.66 >> ส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal)
4.วันที่ 4 เม.ย.66 >> ประกาศรายชื่อ 10 ทีม
5.วันที่ 10 เม.ย.66 >> Pre-Pitching/ประกาศรายชื่อตัวแทนมหาวิทยาลัย 5 ทีม Online
6. SKRU Coaching เดือน เม.ย.-พ.ค.66
7. Pitching ระดับภูมิภาค 13 พ.ค.66
8. Prototype เดือน พ.ค.-ก.ค.66
9. Demo Day เดือน ส.ค.-ก.ย.66 (ณ กรุงเทพมหานคร)

สมัคร คลิกลิ้งก์ >>> https://me-qr.com/sf0ohcOk

สมัครแล้ว อย่าลืม คลิกลิ้งก์ เข้ากลุ่มไลน์ >>> https://line.me/R/ti/g/6K_zYfcwUs เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ด้วยน๊า

สิ่งที่ได้รับในโครงการ
1.เรียนรู้กระบวนการทำงานธุรกิจ Startup
2.ได้ประสบการณ์ขึ้นเวทีนำเสนอขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ
3.ได้พบปะ STARTUP แนวหน้าของเมืองไทย
4.ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน

สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 080-5390924/093-5831375 คุณอรอนงค์ ไพจิตรจินดา (พี่กิ๊ก)Link : https://www.facebook.com/photo?fbid=5965669026859509&set=a.325305167562618
02 มี.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th