งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2566เปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปี ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA)
    ทุนมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
    ทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund
  • โปรแกรม Proof of Concept (POC)
    ทุนมูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท
    ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype) โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ได้รับการรับรองจาก TED Fund

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 27 มีนาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 080-5390924/092-6941415

 Link : https://www.facebook.com/photo?fbid=5981877625238649&set=a.325305167562618
07 มี.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th