งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ชำระค่าเทอมผ่านธ.กรุงศรีฯ ลุ้นส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาทในเทอมถัดไป  ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ นักศึกษา ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมโครงการลุ้นรับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  เมื่อนักศึกษาชำระเงินค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้รับสิทธิลุ้นรับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท ในภาคการศึกษาถัดไป จำนวน 100 รางวัล ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ.2564
07 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th