งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดการให้บริการสระน้ำชั่วคราว  ด้วยผู้รับจ้างซ่อมแซมขอบสระว่ายน้ำ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดำเนินการซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นระยะเวลา 60 วัน

  จึงของดให้บริการสระว่ายน้ำชั่วคราว และจะเปิดให้บริการในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และขออภัยในความไม่สะดวก
09 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th