งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียนช่วงปิดภาคเรียนงดใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียนช่วงปิดภาคเรียน 7 - 17 เมษายน 2566 ตั้งเเต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
07 เม.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th