งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

มรภ.สงขลา เปิดลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม ศกนี้             มรภ.สงขลา เปิดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สภาอนุมัติจบเดือนกรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม ศกนี้
             มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งสภาอนุมัติจบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2565 (และบัณฑิตที่เลื่อนรับ บัณฑิตที่รายงานผล ATK) ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://std.skru.ac.th/e-graduate
          ทั้งนี้ มรภ.สงขลา จะดำเนินการฝึกซ้อมย่อยระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2566 และฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ มรภ.สงขลา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
            สามารถติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ทางเพจกองพัฒนานักศึกษา หรือเพจ มรภ.สงขลา
03 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th