งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกด Like กด Share กด Subscribeขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกด Like กด Share กด Subscribe "RJ 38"

RJ38 คือ แพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มคือผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพและมาตรฐาน

จึงเป็นที่มาของชื่อแพลตฟอร์ม RJ38 ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Rajabhat" หรือราชภัฏในภาษาอังกฤษนั่นเอง

Page Facebook : RJ38
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092150234947

Youtube : RJ38
https://www.youtube.com/channel/UC91K7uB1_iXh4N6zMWgifgg

Twitter : @RJ38_Official
https://twitter.com/RJ38_Official

#ผลิตภัณฑ์OTOP #สินค้าชุมชน #RJ38 #Comingsoon
10 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th