งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว”วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล


 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว” 
 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.” 
(CIM: SKRU)

โดยมีมัคคุเทศก์ชั้นนำ และวิทยากรผู้มากความสามารถ 

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

ลิ้งตอบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 https://forms.gle/QwFMEZkvZxu99Kef6

ลิ้งค์เข้าร่วม Zoom 
 https://us02web.zoom.us/j/83619882671?pwd=bEsreWZjMmFsWGhUaHhJMlBCUy9kQT09


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
– อาจารย์ ดร.เสาวณี ทับเพขร
– อีเมล์ saowanee.th@skru.ac.th
- โทรศัพท์ 0851139363
11 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th