งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมอบรม “หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่: Entrepreneurship and New Business Development”#โครงการดีๆ ที่อยากบอกต่อ 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่: Entrepreneurship and New Business Development” ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทเรียนออนไลน์ 10 วิชา กับอีก 10 กรณีศึกษาจากนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จ
หลักสูตรการทำธุรกิจนวัตกรรมที่เรียนได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียน และมีใบรับรองให้เมื่อเรียนจบ 
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะใช้เวลาในการเรียนเฉลี่ยบทเรียนละ 40 นาที จำนวนทั้งสิ้น 10 บทเรียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ที่ moocs.nia.or.th/gsb ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และธนาคารออมสิน
15 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th