งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าชุมชนและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าชุมชนและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ "RJ 38"

RJ38 คือ แพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสร้างขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มคือผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา สามารถไว้วางใจได้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพและมาตรฐาน

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
16 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th