งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล (รุ่น 5)ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร "ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อคนทั้งมวล" (รุ่น 5) 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

(1) เข้าร่วมกลุ่มไลน์
https://line.me/ti/g/J1hmharvnC

(2) สำรองที่นั่ง รุ่นที่ 5 ลงทะเบียน (ปิดระบบวันที่ 20 พ.ค.66)
https://forms.gle/83PuGVaeqkQ1QRZd6

(3) วันที่ 23 พค. 66 เวลา 08.00-16.00 น. เข้าอบรม ONLINE ผ่านระบบ ZOOM  กดลิงค์

https://psu-th.zoom.us/my/srt7psu?pwd=dEE5dzkzaFlGbWxSWnlyS05nSlJvQT09

Meeting ID: 999 006 0007
Passcode: gsb
18 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th