งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

ขยายเวลาส่งผลงานชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขยายเวลาส่งผลงานชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ติดตามรายละเอียดได้จาก Qr Code ที่ปรากฏ
18 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th