งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รับสมัครกรรมการดำเนินการสอบ ก.พ.รับสมัครกรรมการดำเนินการสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 66 เวลา 07.00 - 17.30 น. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Qr Code ที่ปรากฏ
24 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th