งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startupประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดี
 กับนักศึกษา ทีม Berry ผลิตภัณฑ์ ผนังสำเร็จรูปเสริมใยสับปะรด ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
เข้ารอบคัดเลือก 40 ผลงาน ระดับประเทศ ลุ้นรับเงินรางวัลจากธนาคารออมสิน 50,000 บาท


Download File : data/s__427270152.jpg

31 พ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th