งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดสดผ่านระบบ VMIX อย่างมืออาชีพ

เพื่อร่วมยกระดับ อัปสกิลการจัดรายการสดในรูปแบบออนไลน์อย่างมืออาชีพ
เพิ่มความน่าสนใจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารของทุกคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

พบกัน วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ฯ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี 
(ช่วงบ่าย เรามีเวิร์กชอปการทำรายการสด ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 งานสื่อสารองค์กร)

สามารถตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมเครือข่ายฯ ได้ทางระบบ e-document ของหน่วยงานค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขภายใน 4000 , 5000
09 มิ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th