งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2566 หรือ SCIFEST 2023ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกคณะ รวมถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ 2566 หรือ SCIFEST 2023

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 
           เวลา 10.00 - 18.00 น.
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พบกับ
▪️ การออกร้านของนักศึกษาทุกสาขา OPOP Market
▪️การออกบูธวิชาการของแต่ละสาขา โชว์ของดี ของเด่น พร้อมลุ้นของรางวัลมากมาย
▪️การออกร้านของรถอาหารสุดชิค ใครไม่ทัก แต่ Food Trucks 
▪️การแข่งขันวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม และ ระดับมหาวิทยาลัย
▪️การประกวดร้องเพลงไทยสากล / สากล
▪️การออกร้านของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ทางคณะได้เข้าไปมีส่วนร่วม
▪️มินิคอนเสิร์ต 

#โปรดติดตามการรับสมัครแต่ละกิจกรรม
26 มิ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th