งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา 
เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
สำหรับช่างไฟฟ้าและบุคลทั่วไป ที่ต้องการใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 31 ก.ค. 2566 

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่ คุณนราวุธ ทองคำ โทร: 08-6693-6468 และ 0-7426-0270
19 ก.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th