งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ปี2566​เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยว ชม ชิม ช็อป งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ประจำปี 2566​
12 - 20 สิงหาคม 2566 ณ ถนนรอบเกาะลอย มรภ.สงขลา
พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค และศิลปินวงดนตรีทุกค่ำคืน 
24 ก.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th