งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชวนแต่งกายและอนุรักษ์ผ้าไทย  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการแต่งผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม


Download File : data/thaifabric.jpg

22 ก.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th