งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โรงเรียนสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิตอายุ 2-3 ปี), ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัยอายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564

  • จำหน่ายใบสมัคร 2 - 23 พฤศจิกายน 2563(ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ ชั้น 2
  • รับสมัคร วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ อาคารราชพฤษ์ รร.สาธิตฯ


Link : http://www.satitskru.ac.th
04 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th