งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เปลี่ยนอังกฤษเป็นโอกาส English is the key to success"สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เปลี่ยนอังกฤษเป็นโอกาส English is the key to success"

กิจกรรมที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วิทยากรพิเศษ : ดร. พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ) และคุณวาริซ เจะอาแว เจ้าของเพจ Just Get Lost

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.

รับชมผ่าน YouTube Live :

https://youtube.com/live/4FDqIMm7JLw?feature=share
03 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th