งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรม CEFR English กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ CEFR สำหรับ #นักศึกษารหัส66สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรม CEFR English กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ CEFR สำหรับ #นักศึกษารหัส66

วันที่ 5-6 สิงหาคม 66 เวลา 13:00 - 15:00 น.

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการฟัง อ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนในการใช้ ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ

ช่องทางการอบรม : youtube live (สามารถคลิกลิงค์ด้านล้างตามวันที่อบรมได้เลย)

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 : https://youtube.com/live/hiobQfbKQU0?feature=share

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 : https://www.youtube.com/live/j1YC9xivDbg?feature=share

มีการเช็คชื่อด้วยนะคะ อย่าลืม เข้าอบรมกันเยอะ ๆ น้าาา

***ลิงก์เช็คชื่อจะแจ้งเมื่อถึงเวลาเรียน***
03 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th