งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีตรวจสอบและอัพเดตข้อมูลประวัติ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีดำเนินตรวจสอบและอัพเดตข้อมูล ประวัติ การศึกษา ในระบบบริการการศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ที่ https://shorturl.asia/xdQtYLink : https://shorturl.asia/xdQtY
04 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th