งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากร ทุกท่าน ขอประกาศแจ้งสอบหลังเรียน (Post Test)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ขอประชาสัมพันธ์ถึงบุคลากร ทุกท่าน
ขอประกาศแจ้งสอบหลังเรียน (Post Test)
ท่านสามารถเข้าสอบ Post Test ได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2566 (หมดเขตสอบวันที่ 31 สิงหาคม 66 เวลา 23:59 น.)
สำหรับบุคลากร
เว็บไซต์ที่เข้าสอบ/เรียน: ed.engdis.com/skru
Username: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน
Password: 5 ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชน
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถศึกษาวิธีการเข้าสอบเพิ่มเติมได้ที่ :
https://youtu.be/Uh_azOtQutw
17 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th