งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดจอดรถทุกประเภทใต้หอประชุม 8-14 ธันวาคม 63  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2563 จึงขอความร่วมมืองดจอดรถทุกประเภทใต้หอประชุมระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2563 และงดจอดรถค้างคืนตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2563
27 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th