งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

“อ.ศิวะ อินทะโคตร” คว้ารางวัล Top three artists นิทรรศการสีน้ำนานาชาติ ประเทศอิหร่าน“อ.ศิวะ อินทะโคตร” คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีนิทรรศการสีน้ำนานาชาติ ประเทศอิหร่าน ส่งผลงาน “ใต้เงาดอกกุหลาบ” คว้ารางวัล Top three artists สุดปลื้มเป็นศิลปินไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ร่วมกับ 2 ศิลปินจากอิหร่าน
18 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th