งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมกิจกรรมกินเรียนบ้าน สืบสานเก้าภูมิปัญญา นำสงขลาสู่มรดกโลกขอเชิญร่วมกิจกรรมกินเรียนบ้าน สืบสานเก้าภูมิปัญญา นำสงขลาสู่มรดกโลก
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th