งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเที่ยวงาน และชมการแสดง ระบำ 4 ภาค ณ ตลาดนัดราชภัฏสงขลาขอเชิญเที่ยวงาน และชมการแสดง ระบำ 4 ภาค จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เริ่มเวลา 6 โมงเย็น เป็นต้นไป ณ ตลาดนัดราชภัฏสงขลา
04 ต.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th