งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ”
ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท
ผู้มีสิทธิ์ส่งเรียงความเข้าประกวด แบ่งปัน 4 ประเภท
- ประเภทคนพิการ
- ประเภทนักเรียน
- ประเภทนิสิต / นักศึกษา
- ประเภทประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาส่งผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2566
สนในดูรายละเอียดเพิ่มเติม คิวอาร์โค้ดในภาพประชาสัมพันธ์นี้
16 ต.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th