งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จัดสมโภชและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

  • สมโภชองค์กฐิน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
  • ถวายองค์กฐิน วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษจิกายน 2566 ณ วัดโคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง18 ต.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th