งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

โครงการอบรมระยะสั่น นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา จัดโครงการอบรมระยะสั่น นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 28 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2566 รับจำนวน 20 คน เนื้อหาอบรมประกอบด้วย

  • กายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า
  • ประวัติและความเป็นมา
  • เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
  • ฝึกปฏิบัติการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

ค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ 4,500 บาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 098-2986189 อ.อ้อม

 
19 ต.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th