งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

วันลอยกระทงเชิญร่วมลอยกระทรง  ชมการแสดงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วันลอยกระทงเชิญร่วมลอยกระทรง  ชมการแสดง และซื้อสินค้า ณ เกาะลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ : นางสาวแพรวไพลิน พงษ์พานิชย์

#องค์การมาแจ้ง #SKRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15 พ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th