งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญช่างภาพอาชีพ ช่างภาพอิสระ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาขอเชิญช่างภาพอาชีพ ช่างภาพอิสระ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ภายใต้เเนวคิด "หนึ่งภาพร้อยเรื่องราว" ประเพณีทอดกฐินทางน้ำ วัดแหลมพ้อ จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ชิงเงินรางวัลรวม 11,000 บาท

  • รางวัล/ เกียรติบัตร
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลภาพสุดยอด popular vote ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


กำหนดการจัดกิจกรรม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วันประกวดแข่งขันถ่ายภาพ และวันสุดท้ายของการสมัคร กรุณาส่งใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้-27 พฤศจิกายน 2566 ทาง e-mail: culture@skru.ac.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วันสุดท้ายของการส่งผลงานภาพถ่าย (ส่งผลงานภาพถ่าย ทาง e-mail: culture@skru.ac.th) พร้อมแนบรายละเอียดชื่อภาพ พร้อมแนวคิด

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เผยแพร่ผลงานภาพถ่ายลงเพจ เพจ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

วันที่  8 ธันวาคม 2566 ตัดสินการประกวดภาพถ่าย และประกาศผล ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สอบถามรายละเอียด ผู้ประสานงาน นายมานพ อ่อนแก้ว โทรศัพท์ 081-0994997
24 พ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th