งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมทำบุญเกาะลอยขอเชิญร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 7 รูป เนื่องในโอกาสทำบุญเกาะลอย วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณเกาะลอย เป็นต้นไป
26 ธ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th