งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 9 มกราคม 2567 
03 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th