งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.แม่โจ้มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นจาก ม.แม่โจ้ เจ้าตัวเผยมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงาน สร้างชื่อเสียงและธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศของมหาวิทยาลัย
         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ 40 ปี ไม้ผลคืนถิ่น และ 90 ปี แม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
             ผศ.ดร.ศุภัครชา กล่าวว่า ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทุกคนล้วนถูกหล่อหลอมเจียรนัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมไปพัฒนาประเทศชาติ ทุกครั้งที่ได้เดินทางไปทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ต่าง ๆ ตนรู้สึกภูมิใจทุกครั้ง นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาจวบจนปีที่ 90 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำคุณูปการมากมาย ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ในงาน 40 ปี ไม้ผลคืนถิ่น 90 ปี แม่โจ้ ในครั้งนี้ พวกตนพร้อมจะเป็นแหล่งพลังงานกระจายออกไปเติมพลัง เชื่อมโยง สร้างชื่อเสียง และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป
04 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th