งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สมัครขอรับรางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize ประจำปี 2566UNESCO เปิดรับสมัครขอรับรางวัล UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize ประจำปี 2566 สำหรับโครงการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการส่งเสริมการสอน ภายใต้หัวข้อหลัก “Digital learning for green education”

รายละเอียดดัง QR Code ที่ปรากฏ

 Link : https://mhesi.e-office.cloud/d/8ab72c6c
09 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th