งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ให้เช่าพื้นที่ร้านค้าบริเวณสระว่ายน้ำให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้าบริเวณสระว่ายน้ำ  อัตราค่าเช่า 500 บาท ฟรี 3 เดือนแรก ขนาดห้อง 16 ตร.ม.Link : http://subsin.skru.ac.th/attached/file/2024010801/upfile/923598347.pdf
09 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th