งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567Link : https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=1636
19 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th